สินค้าเหลือน้อย

5,800 BAHT
add to cart

/
q select pid from dex_product where pid<>'10004' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19481,8629,1094,9224,7915,3952,13636,5062,3928,1093,6101,7543,7919,7476,7913,1098,3869,6100 Array ( [0] => 19481 [1] => 8629 [2] => 1094 [3] => 9224 [4] => 7915 [5] => 3952 [6] => 13636 [7] => 5062 [8] => 3928 [9] => 1093 [10] => 6101 [11] => 7543 [12] => 7919 [13] => 7476 [14] => 7913 [15] => 1098 [16] => 3869 [17] => 6100 )