สินค้าหมด

5,800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10004' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4338,3936,9227,11901,7919,1099,3931,7915,13641,227,1096,3927,10320,7917,7476,4244,23687,8421 Array ( [0] => 4338 [1] => 3936 [2] => 9227 [3] => 11901 [4] => 7919 [5] => 1099 [6] => 3931 [7] => 7915 [8] => 13641 [9] => 227 [10] => 1096 [11] => 3927 [12] => 10320 [13] => 7917 [14] => 7476 [15] => 4244 [16] => 23687 [17] => 8421 )