สินค้าหมด

5,800 BAHT

/
q select pid from dex_product where pid<>'10004' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3935,9227,4246,1099,4676,6154,13645,10728,7917,1091,8629,3591,3933,3950,4242,8421,7919,1186 Array ( [0] => 3935 [1] => 9227 [2] => 4246 [3] => 1099 [4] => 4676 [5] => 6154 [6] => 13645 [7] => 10728 [8] => 7917 [9] => 1091 [10] => 8629 [11] => 3591 [12] => 3933 [13] => 3950 [14] => 4242 [15] => 8421 [16] => 7919 [17] => 1186 )