มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11738,10497,20048,20044,11733,15823,20049,9992,10500,18681,20043,11732,9827,24239,20045,10690,18677,9315 Array ( [0] => 11738 [1] => 10497 [2] => 20048 [3] => 20044 [4] => 11733 [5] => 15823 [6] => 20049 [7] => 9992 [8] => 10500 [9] => 18681 [10] => 20043 [11] => 11732 [12] => 9827 [13] => 24239 [14] => 20045 [15] => 10690 [16] => 18677 [17] => 9315 )