มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20049,11731,9994,10497,10689,9992,18680,20042,11735,18677,24239,20044,9999,9996,11737,9312,20043,20045 Array ( [0] => 20049 [1] => 11731 [2] => 9994 [3] => 10497 [4] => 10689 [5] => 9992 [6] => 18680 [7] => 20042 [8] => 11735 [9] => 18677 [10] => 24239 [11] => 20044 [12] => 9999 [13] => 9996 [14] => 11737 [15] => 9312 [16] => 20043 [17] => 20045 )