มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9998,18674,10691,9314,15823,9999,11730,10499,10690,18680,19621,11738,10689,11733,11736,20048,11729,20046 Array ( [0] => 9998 [1] => 18674 [2] => 10691 [3] => 9314 [4] => 15823 [5] => 9999 [6] => 11730 [7] => 10499 [8] => 10690 [9] => 18680 [10] => 19621 [11] => 11738 [12] => 10689 [13] => 11733 [14] => 11736 [15] => 20048 [16] => 11729 [17] => 20046 )