มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,9314,18672,20044,18674,9312,21869,10693,11732,9995,11737,18675,9994,9996,9992,9313,15822,18678 Array ( [0] => 20047 [1] => 9314 [2] => 18672 [3] => 20044 [4] => 18674 [5] => 9312 [6] => 21869 [7] => 10693 [8] => 11732 [9] => 9995 [10] => 11737 [11] => 18675 [12] => 9994 [13] => 9996 [14] => 9992 [15] => 9313 [16] => 15822 [17] => 18678 )