มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,9994,9998,10501,9995,20046,19621,9996,10691,10498,18675,21869,11735,9992,9312,9313,10500,9999 Array ( [0] => 9993 [1] => 9994 [2] => 9998 [3] => 10501 [4] => 9995 [5] => 20046 [6] => 19621 [7] => 9996 [8] => 10691 [9] => 10498 [10] => 18675 [11] => 21869 [12] => 11735 [13] => 9992 [14] => 9312 [15] => 9313 [16] => 10500 [17] => 9999 )