มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9315,18681,20047,11736,10497,9313,18674,18680,20043,20048,20045,10693,10498,11733,11732,11735,10690,15822 Array ( [0] => 9315 [1] => 18681 [2] => 20047 [3] => 11736 [4] => 10497 [5] => 9313 [6] => 18674 [7] => 18680 [8] => 20043 [9] => 20048 [10] => 20045 [11] => 10693 [12] => 10498 [13] => 11733 [14] => 11732 [15] => 11735 [16] => 10690 [17] => 15822 )