มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11736,20045,10690,9999,11730,11735,10692,11734,9995,9994,18680,9993,9827,19619,11738,20043,9996,10691 Array ( [0] => 11736 [1] => 20045 [2] => 10690 [3] => 9999 [4] => 11730 [5] => 11735 [6] => 10692 [7] => 11734 [8] => 9995 [9] => 9994 [10] => 18680 [11] => 9993 [12] => 9827 [13] => 19619 [14] => 11738 [15] => 20043 [16] => 9996 [17] => 10691 )