มีสินค้า

900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'10000' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10689,11736,9312,20045,9998,10500,9316,11732,10499,9315,9313,18675,20048,11737,11738,20049,10693,10690 Array ( [0] => 10689 [1] => 11736 [2] => 9312 [3] => 20045 [4] => 9998 [5] => 10500 [6] => 9316 [7] => 11732 [8] => 10499 [9] => 9315 [10] => 9313 [11] => 18675 [12] => 20048 [13] => 11737 [14] => 11738 [15] => 20049 [16] => 10693 [17] => 10690 )