สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,9995,11732,10000,10502,10500,10497,11731,11729,9993,9312,9315,20046,9996,18672,18677,9827,10498 Array ( [0] => 20047 [1] => 9995 [2] => 11732 [3] => 10000 [4] => 10502 [5] => 10500 [6] => 10497 [7] => 11731 [8] => 11729 [9] => 9993 [10] => 9312 [11] => 9315 [12] => 20046 [13] => 9996 [14] => 18672 [15] => 18677 [16] => 9827 [17] => 10498 )