สินค้าหมด

300 BAHT

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20046,21869,11731,9994,20044,9993,9316,10693,11737,11735,11738,19619,15823,10500,9998,10499,20043,18680 Array ( [0] => 20046 [1] => 21869 [2] => 11731 [3] => 9994 [4] => 20044 [5] => 9993 [6] => 9316 [7] => 10693 [8] => 11737 [9] => 11735 [10] => 11738 [11] => 19619 [12] => 15823 [13] => 10500 [14] => 9998 [15] => 10499 [16] => 20043 [17] => 18680 )