สินค้าหมด

300 BAHT

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9999' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,10693,22211,11729,11735,15823,9315,18678,10690,9314,11732,9316,20044,20043,9996,10691,9998,10500 Array ( [0] => 11733 [1] => 10693 [2] => 22211 [3] => 11729 [4] => 11735 [5] => 15823 [6] => 9315 [7] => 18678 [8] => 10690 [9] => 9314 [10] => 11732 [11] => 9316 [12] => 20044 [13] => 20043 [14] => 9996 [15] => 10691 [16] => 9998 [17] => 10500 )