มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20047,11733,10501,11738,9996,20043,18674,20046,20049,11737,10497,10693,20045,20042,10498,9827,22211,10500 Array ( [0] => 20047 [1] => 11733 [2] => 10501 [3] => 11738 [4] => 9996 [5] => 20043 [6] => 18674 [7] => 20046 [8] => 20049 [9] => 11737 [10] => 10497 [11] => 10693 [12] => 20045 [13] => 20042 [14] => 10498 [15] => 9827 [16] => 22211 [17] => 10500 )