มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22211,18674,11738,15822,10692,10693,20046,15823,11730,9314,9313,9996,11734,18678,20043,20045,9312,20042 Array ( [0] => 22211 [1] => 18674 [2] => 11738 [3] => 15822 [4] => 10692 [5] => 10693 [6] => 20046 [7] => 15823 [8] => 11730 [9] => 9314 [10] => 9313 [11] => 9996 [12] => 11734 [13] => 18678 [14] => 20043 [15] => 20045 [16] => 9312 [17] => 20042 )