มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20043,20048,10689,11729,9994,9315,11734,11732,15823,19621,9827,10500,18681,20046,18677,18678,10498,11736 Array ( [0] => 20043 [1] => 20048 [2] => 10689 [3] => 11729 [4] => 9994 [5] => 9315 [6] => 11734 [7] => 11732 [8] => 15823 [9] => 19621 [10] => 9827 [11] => 10500 [12] => 18681 [13] => 20046 [14] => 18677 [15] => 18678 [16] => 10498 [17] => 11736 )