มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9998' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9994,9316,9995,20043,24239,11730,11738,11736,19621,21869,18675,20049,18674,10690,20047,11735,11729,15823 Array ( [0] => 9994 [1] => 9316 [2] => 9995 [3] => 20043 [4] => 24239 [5] => 11730 [6] => 11738 [7] => 11736 [8] => 19621 [9] => 21869 [10] => 18675 [11] => 20049 [12] => 18674 [13] => 10690 [14] => 20047 [15] => 11735 [16] => 11729 [17] => 15823 )