สินค้าเหลือน้อย

1,000 BAHT
add to cart

Liquid Mouse Pad

Size: Approx. 180mm x 180mm

Material: PVC, paper, propylene glycol, distilled water

Made in China

 

Handbook

Size: A5 (210mm x 148mm)
Folded (148mm x 105mm)

Material: Cardboard 220kg

Made in Japan


Bromide Picture

Size: L(89mm x 127mm)

Material: Photographic Paper

Made in Japan

q select pid from dex_product where pid<>'9997' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12112,17146,5252,5285,15206,17587,9114,21052,12960,12962,11160,21463,8086,10401,10961,17752,12305,7001 Array ( [0] => 12112 [1] => 17146 [2] => 5252 [3] => 5285 [4] => 15206 [5] => 17587 [6] => 9114 [7] => 21052 [8] => 12960 [9] => 12962 [10] => 11160 [11] => 21463 [12] => 8086 [13] => 10401 [14] => 10961 [15] => 17752 [16] => 12305 [17] => 7001 )