มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 15 - 18 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9996' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11733,10692,10497,9993,11730,10500,9314,10499,9312,10501,9999,18675,21869,18681,20047,18680,11729,9315 Array ( [0] => 11733 [1] => 10692 [2] => 10497 [3] => 9993 [4] => 11730 [5] => 10500 [6] => 9314 [7] => 10499 [8] => 9312 [9] => 10501 [10] => 9999 [11] => 18675 [12] => 21869 [13] => 18681 [14] => 20047 [15] => 18680 [16] => 11729 [17] => 9315 )