มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 15 - 18 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9996' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20044,9998,15823,21869,9312,9995,10000,18681,9994,9315,20043,10502,11733,11738,20048,19619,9992,10690 Array ( [0] => 20044 [1] => 9998 [2] => 15823 [3] => 21869 [4] => 9312 [5] => 9995 [6] => 10000 [7] => 18681 [8] => 9994 [9] => 9315 [10] => 20043 [11] => 10502 [12] => 11733 [13] => 11738 [14] => 20048 [15] => 19619 [16] => 9992 [17] => 10690 )