มีสินค้า

900 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 15 - 18 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9996' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11737,22211,10499,20046,15822,10501,20043,11729,11732,18675,11736,11733,10690,19621,9993,18678,20045,10692 Array ( [0] => 11737 [1] => 22211 [2] => 10499 [3] => 20046 [4] => 15822 [5] => 10501 [6] => 20043 [7] => 11729 [8] => 11732 [9] => 18675 [10] => 11736 [11] => 11733 [12] => 10690 [13] => 19621 [14] => 9993 [15] => 18678 [16] => 20045 [17] => 10692 )