มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9995' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9993,9994,20043,18674,9998,10497,22211,9316,19621,10691,20049,10000,9996,20047,11733,11736,18678,18681 Array ( [0] => 9993 [1] => 9994 [2] => 20043 [3] => 18674 [4] => 9998 [5] => 10497 [6] => 22211 [7] => 9316 [8] => 19621 [9] => 10691 [10] => 20049 [11] => 10000 [12] => 9996 [13] => 20047 [14] => 11733 [15] => 11736 [16] => 18678 [17] => 18681 )