มีสินค้า

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9995' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10000,10691,9315,10500,9313,10692,9993,19619,20048,11731,11730,9999,9994,10502,11729,22211,9827,11736 Array ( [0] => 10000 [1] => 10691 [2] => 9315 [3] => 10500 [4] => 9313 [5] => 10692 [6] => 9993 [7] => 19619 [8] => 20048 [9] => 11731 [10] => 11730 [11] => 9999 [12] => 9994 [13] => 10502 [14] => 11729 [15] => 22211 [16] => 9827 [17] => 11736 )