สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9994' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11738,10502,10497,10692,21869,20046,10499,22211,11730,9314,20042,9313,20043,15823,19621,9312,11733,9315 Array ( [0] => 11738 [1] => 10502 [2] => 10497 [3] => 10692 [4] => 21869 [5] => 20046 [6] => 10499 [7] => 22211 [8] => 11730 [9] => 9314 [10] => 20042 [11] => 9313 [12] => 20043 [13] => 15823 [14] => 19621 [15] => 9312 [16] => 11733 [17] => 9315 )