สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9994' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18677,11729,19621,10500,10501,11730,18675,10502,9827,10692,18674,20048,11732,10498,15823,9992,9998,20044 Array ( [0] => 18677 [1] => 11729 [2] => 19621 [3] => 10500 [4] => 10501 [5] => 11730 [6] => 18675 [7] => 10502 [8] => 9827 [9] => 10692 [10] => 18674 [11] => 20048 [12] => 11732 [13] => 10498 [14] => 15823 [15] => 9992 [16] => 9998 [17] => 20044 )