สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart

สินค้ามีส่วนสูงประมาณ 12 - 15 เซนติเมตร

/
q select pid from dex_product where pid<>'9994' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18675,10502,20045,11735,10690,11730,18672,18680,20042,9995,20046,22211,10000,11733,10498,9315,19621,9993 Array ( [0] => 18675 [1] => 10502 [2] => 20045 [3] => 11735 [4] => 10690 [5] => 11730 [6] => 18672 [7] => 18680 [8] => 20042 [9] => 9995 [10] => 20046 [11] => 22211 [12] => 10000 [13] => 11733 [14] => 10498 [15] => 9315 [16] => 19621 [17] => 9993 )