มีสินค้า

*ต้องใช้คู่กับสินค้า DX GEED RISER

1,150 BAHT
add to cart

สินค้าประกอบด้วย
- DX ULTRA ZEROEYE NEO  1 ชิ้น
- ULTRA CAPSULE  2 ชิ้น
 
คำแนะนำ
สินค้าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ DX GEED RISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'9993' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20049,20043,18674,10500,18677,11734,10498,21869,9314,11730,9312,11738,19621,11731,9994,20044,18681,15822 Array ( [0] => 20049 [1] => 20043 [2] => 18674 [3] => 10500 [4] => 18677 [5] => 11734 [6] => 10498 [7] => 21869 [8] => 9314 [9] => 11730 [10] => 9312 [11] => 11738 [12] => 19621 [13] => 11731 [14] => 9994 [15] => 20044 [16] => 18681 [17] => 15822 )