สินค้าหมด

*ต้องใช้คู่กับสินค้า DX GEED RISER

1,150 BAHT

สินค้าประกอบด้วย
- DX ULTRA ZEROEYE NEO  1 ชิ้น
- ULTRA CAPSULE  2 ชิ้น
 
คำแนะนำ
สินค้าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ DX GEED RISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'9993' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9312,20046,10691,18677,20048,11737,9314,9994,10000,11738,9996,9315,18675,9827,20047,10689,10500,11730 Array ( [0] => 9312 [1] => 20046 [2] => 10691 [3] => 18677 [4] => 20048 [5] => 11737 [6] => 9314 [7] => 9994 [8] => 10000 [9] => 11738 [10] => 9996 [11] => 9315 [12] => 18675 [13] => 9827 [14] => 20047 [15] => 10689 [16] => 10500 [17] => 11730 )