มีสินค้า

*ต้องใช้คู่กับสินค้า DX GEED RISER

1,150 BAHT
add to cart

สินค้าประกอบด้วย
- DX ULTRA ZEROEYE NEO  1 ชิ้น
- ULTRA CAPSULE  2 ชิ้น
 
คำแนะนำ
สินค้าชุดนี้จะต้องใช้คู่กับ DX GEED RISER

/
q select pid from dex_product where pid<>'9993' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9996,11732,18674,21869,19619,19621,18681,10502,18680,24239,9998,18675,11738,20048,15822,10690,10691,20042 Array ( [0] => 9996 [1] => 11732 [2] => 18674 [3] => 21869 [4] => 19619 [5] => 19621 [6] => 18681 [7] => 10502 [8] => 18680 [9] => 24239 [10] => 9998 [11] => 18675 [12] => 11738 [13] => 20048 [14] => 15822 [15] => 10690 [16] => 10691 [17] => 20042 )