มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9992' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9827,11738,10000,10692,9996,11730,20042,11729,11733,18678,20043,18672,10689,19621,11731,19619,9313,9993 Array ( [0] => 9827 [1] => 11738 [2] => 10000 [3] => 10692 [4] => 9996 [5] => 11730 [6] => 20042 [7] => 11729 [8] => 11733 [9] => 18678 [10] => 20043 [11] => 18672 [12] => 10689 [13] => 19621 [14] => 11731 [15] => 19619 [16] => 9313 [17] => 9993 )