มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9992' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11731,9999,22211,11738,18672,10497,9998,9996,15822,11730,18674,10691,20044,18677,10690,11735,10692,9994 Array ( [0] => 11731 [1] => 9999 [2] => 22211 [3] => 11738 [4] => 18672 [5] => 10497 [6] => 9998 [7] => 9996 [8] => 15822 [9] => 11730 [10] => 18674 [11] => 10691 [12] => 20044 [13] => 18677 [14] => 10690 [15] => 11735 [16] => 10692 [17] => 9994 )