มีสินค้า

550 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9992' and ( pcharacter='211' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10497,11732,9827,10501,10500,10502,18672,11736,11733,18680,11735,20046,11737,9994,10689,19619,9998,20049 Array ( [0] => 10497 [1] => 11732 [2] => 9827 [3] => 10501 [4] => 10500 [5] => 10502 [6] => 18672 [7] => 11736 [8] => 11733 [9] => 18680 [10] => 11735 [11] => 20046 [12] => 11737 [13] => 9994 [14] => 10689 [15] => 19619 [16] => 9998 [17] => 20049 )