สินค้าเหลือน้อย

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9990' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5742,3899,6766,9800,7527,17577,15242,10415,4506,7520,6085,7879,4530,16852,19303,5216,16858,10406 Array ( [0] => 5742 [1] => 3899 [2] => 6766 [3] => 9800 [4] => 7527 [5] => 17577 [6] => 15242 [7] => 10415 [8] => 4506 [9] => 7520 [10] => 6085 [11] => 7879 [12] => 4530 [13] => 16852 [14] => 19303 [15] => 5216 [16] => 16858 [17] => 10406 )