สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9990' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15244,5287,16605,8183,20770,11480,13667,21185,15197,20552,10178,8216,4763,12920,15221,8204,9977,20211 Array ( [0] => 15244 [1] => 5287 [2] => 16605 [3] => 8183 [4] => 20770 [5] => 11480 [6] => 13667 [7] => 21185 [8] => 15197 [9] => 20552 [10] => 10178 [11] => 8216 [12] => 4763 [13] => 12920 [14] => 15221 [15] => 8204 [16] => 9977 [17] => 20211 )