สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9987' and ( pcharacter='171' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17347,5483,16252,16325,16234,14858,9561,14852,12508,17356,22341,17216,14881,14873,16253,15389,9563,19844 Array ( [0] => 17347 [1] => 5483 [2] => 16252 [3] => 16325 [4] => 16234 [5] => 14858 [6] => 9561 [7] => 14852 [8] => 12508 [9] => 17356 [10] => 22341 [11] => 17216 [12] => 14881 [13] => 14873 [14] => 16253 [15] => 15389 [16] => 9563 [17] => 19844 )