มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16191,18156,13939,21858,4411,84,4686,2174,8462,16203,19635,12253,18316,4094,20580,20382,336,22256 Array ( [0] => 16191 [1] => 18156 [2] => 13939 [3] => 21858 [4] => 4411 [5] => 84 [6] => 4686 [7] => 2174 [8] => 8462 [9] => 16203 [10] => 19635 [11] => 12253 [12] => 18316 [13] => 4094 [14] => 20580 [15] => 20382 [16] => 336 [17] => 22256 )