มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9981' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13555,8867,4413,13784,14908,2175,22316,16320,10028,22273,5112,8978,18704,11727,19732,18906,10668,19826 Array ( [0] => 13555 [1] => 8867 [2] => 4413 [3] => 13784 [4] => 14908 [5] => 2175 [6] => 22316 [7] => 16320 [8] => 10028 [9] => 22273 [10] => 5112 [11] => 8978 [12] => 18704 [13] => 11727 [14] => 19732 [15] => 18906 [16] => 10668 [17] => 19826 )