สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21661,123,6297,10229,6651,17847,20791,5231,22715,20933,5687,21020,10760,21674,9385,3628,20308,9926 Array ( [0] => 21661 [1] => 123 [2] => 6297 [3] => 10229 [4] => 6651 [5] => 17847 [6] => 20791 [7] => 5231 [8] => 22715 [9] => 20933 [10] => 5687 [11] => 21020 [12] => 10760 [13] => 21674 [14] => 9385 [15] => 3628 [16] => 20308 [17] => 9926 )