สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9976' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9234,19755,5438,18658,9481,5655,16292,1489,15589,11537,9146,5221,1522,20121,5262,1320,10969,12473 Array ( [0] => 9234 [1] => 19755 [2] => 5438 [3] => 18658 [4] => 9481 [5] => 5655 [6] => 16292 [7] => 1489 [8] => 15589 [9] => 11537 [10] => 9146 [11] => 5221 [12] => 1522 [13] => 20121 [14] => 5262 [15] => 1320 [16] => 10969 [17] => 12473 )