สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6659,4846,8261,5180,8252,8276,20257,5234,21023,18540,18492,11211,14451,5181,13102,21024,2091,6313 Array ( [0] => 6659 [1] => 4846 [2] => 8261 [3] => 5180 [4] => 8252 [5] => 8276 [6] => 20257 [7] => 5234 [8] => 21023 [9] => 18540 [10] => 18492 [11] => 11211 [12] => 14451 [13] => 5181 [14] => 13102 [15] => 21024 [16] => 2091 [17] => 6313 )