สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3825,3212,2238,9179,9752,2602,9373,14125,21744,2737,1581,5636,4267,9930,17648,5772,23484,15506 Array ( [0] => 3825 [1] => 3212 [2] => 2238 [3] => 9179 [4] => 9752 [5] => 2602 [6] => 9373 [7] => 14125 [8] => 21744 [9] => 2737 [10] => 1581 [11] => 5636 [12] => 4267 [13] => 9930 [14] => 17648 [15] => 5772 [16] => 23484 [17] => 15506 )