สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9975' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22166,10754,1482,6245,10045,4694,21801,4948,8642,19092,11767,22470,21919,10853,1581,18944,9477,9968 Array ( [0] => 22166 [1] => 10754 [2] => 1482 [3] => 6245 [4] => 10045 [5] => 4694 [6] => 21801 [7] => 4948 [8] => 8642 [9] => 19092 [10] => 11767 [11] => 22470 [12] => 21919 [13] => 10853 [14] => 1581 [15] => 18944 [16] => 9477 [17] => 9968 )