สินค้าหมด

350 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13376,6065,22191,22279,6331,18169,4849,5258,2860,1481,17837,12180,2866,3382,3895,9196,6070,2241 Array ( [0] => 13376 [1] => 6065 [2] => 22191 [3] => 22279 [4] => 6331 [5] => 18169 [6] => 4849 [7] => 5258 [8] => 2860 [9] => 1481 [10] => 17837 [11] => 12180 [12] => 2866 [13] => 3382 [14] => 3895 [15] => 9196 [16] => 6070 [17] => 2241 )