สินค้าหมด

600 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9974' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14475,5675,10454,16292,1530,15542,4540,3191,14459,10709,19754,4965,9366,11767,4945,15766,2854,3161 Array ( [0] => 14475 [1] => 5675 [2] => 10454 [3] => 16292 [4] => 1530 [5] => 15542 [6] => 4540 [7] => 3191 [8] => 14459 [9] => 10709 [10] => 19754 [11] => 4965 [12] => 9366 [13] => 11767 [14] => 4945 [15] => 15766 [16] => 2854 [17] => 3161 )