สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16505,6314,4701,18544,1320,5179,205,14550,6136,2563,7743,20354,22067,22736,7810,493,3887,2375 Array ( [0] => 16505 [1] => 6314 [2] => 4701 [3] => 18544 [4] => 1320 [5] => 5179 [6] => 205 [7] => 14550 [8] => 6136 [9] => 2563 [10] => 7743 [11] => 20354 [12] => 22067 [13] => 22736 [14] => 7810 [15] => 493 [16] => 3887 [17] => 2375 )