สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9490,3194,3828,3660,3624,1494,20556,9305,6270,3447,17660,3030,2990,1518,21672,5650,18558,21792 Array ( [0] => 9490 [1] => 3194 [2] => 3828 [3] => 3660 [4] => 3624 [5] => 1494 [6] => 20556 [7] => 9305 [8] => 6270 [9] => 3447 [10] => 17660 [11] => 3030 [12] => 2990 [13] => 1518 [14] => 21672 [15] => 5650 [16] => 18558 [17] => 21792 )