สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9972' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4176,18218,2715,5876,6652,23578,14464,10445,19068,22279,16048,21471,18237,22132,22830,11001,702,9770 Array ( [0] => 4176 [1] => 18218 [2] => 2715 [3] => 5876 [4] => 6652 [5] => 23578 [6] => 14464 [7] => 10445 [8] => 19068 [9] => 22279 [10] => 16048 [11] => 21471 [12] => 18237 [13] => 22132 [14] => 22830 [15] => 11001 [16] => 702 [17] => 9770 )