สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9971' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6438,5654,14011,14530,6571,4849,4210,22283,16112,21979,22132,18066,22428,22277,506,22160,22911,5177 Array ( [0] => 6438 [1] => 5654 [2] => 14011 [3] => 14530 [4] => 6571 [5] => 4849 [6] => 4210 [7] => 22283 [8] => 16112 [9] => 21979 [10] => 22132 [11] => 18066 [12] => 22428 [13] => 22277 [14] => 506 [15] => 22160 [16] => 22911 [17] => 5177 )