สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9971' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7165,11343,21243,5500,10896,6795,3648,15770,12605,11085,5711,8505,18176,2469,9927,20543,6501,13175 Array ( [0] => 7165 [1] => 11343 [2] => 21243 [3] => 5500 [4] => 10896 [5] => 6795 [6] => 3648 [7] => 15770 [8] => 12605 [9] => 11085 [10] => 5711 [11] => 8505 [12] => 18176 [13] => 2469 [14] => 9927 [15] => 20543 [16] => 6501 [17] => 13175 )