สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9970' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21913,19748,4744,10163,10582,16097,14313,13665,15370,20122,5456,3221,20639,22291,8792,21837,1480,10362 Array ( [0] => 21913 [1] => 19748 [2] => 4744 [3] => 10163 [4] => 10582 [5] => 16097 [6] => 14313 [7] => 13665 [8] => 15370 [9] => 20122 [10] => 5456 [11] => 3221 [12] => 20639 [13] => 22291 [14] => 8792 [15] => 21837 [16] => 1480 [17] => 10362 )