สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9970' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10449,22420,22586,18134,19082,1522,2702,18682,21469,14610,9367,22799,9220,20961,18466,1484,17849,2825 Array ( [0] => 10449 [1] => 22420 [2] => 22586 [3] => 18134 [4] => 19082 [5] => 1522 [6] => 2702 [7] => 18682 [8] => 21469 [9] => 14610 [10] => 9367 [11] => 22799 [12] => 9220 [13] => 20961 [14] => 18466 [15] => 1484 [16] => 17849 [17] => 2825 )