สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9970' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20069,10716,4952,10710,4332,10419,10443,14609,9194,4975,13376,6514,3879,2736,483,17099,20920,5691 Array ( [0] => 20069 [1] => 10716 [2] => 4952 [3] => 10710 [4] => 4332 [5] => 10419 [6] => 10443 [7] => 14609 [8] => 9194 [9] => 4975 [10] => 13376 [11] => 6514 [12] => 3879 [13] => 2736 [14] => 483 [15] => 17099 [16] => 20920 [17] => 5691 )