สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9969' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10789,18602,1433,12463,491,15791,6247,4736,1572,9794,19738,9372,17993,6067,493,9260,671,5650 Array ( [0] => 10789 [1] => 18602 [2] => 1433 [3] => 12463 [4] => 491 [5] => 15791 [6] => 6247 [7] => 4736 [8] => 1572 [9] => 9794 [10] => 19738 [11] => 9372 [12] => 17993 [13] => 6067 [14] => 493 [15] => 9260 [16] => 671 [17] => 5650 )