สินค้าเหลือน้อย

300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9969' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2971,20289,16504,16308,13182,1565,6414,12827,7900,10440,3670,3441,17854,19747,21235,2026,18661,5247 Array ( [0] => 2971 [1] => 20289 [2] => 16504 [3] => 16308 [4] => 13182 [5] => 1565 [6] => 6414 [7] => 12827 [8] => 7900 [9] => 10440 [10] => 3670 [11] => 3441 [12] => 17854 [13] => 19747 [14] => 21235 [15] => 2026 [16] => 18661 [17] => 5247 )