สินค้าหมด

600 BAHT

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9968' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6608,21736,9945,3288,2680,15659,5682,488,9330,17647,9787,19082,9425,10701,3042,21377,20066,11766 Array ( [0] => 6608 [1] => 21736 [2] => 9945 [3] => 3288 [4] => 2680 [5] => 15659 [6] => 5682 [7] => 488 [8] => 9330 [9] => 17647 [10] => 9787 [11] => 19082 [12] => 9425 [13] => 10701 [14] => 3042 [15] => 21377 [16] => 20066 [17] => 11766 )