สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9967' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6063,3192,3995,15776,20906,6257,20624,9142,8280,13722,2905,11758,21609,19996,6271,4691,17415,10076 Array ( [0] => 6063 [1] => 3192 [2] => 3995 [3] => 15776 [4] => 20906 [5] => 6257 [6] => 20624 [7] => 9142 [8] => 8280 [9] => 13722 [10] => 2905 [11] => 11758 [12] => 21609 [13] => 19996 [14] => 6271 [15] => 4691 [16] => 17415 [17] => 10076 )