สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9967' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7329,20941,1483,5662,21918,22111,6317,4957,22118,1490,5169,6588,22013,15834,13176,3257,18625,9146 Array ( [0] => 7329 [1] => 20941 [2] => 1483 [3] => 5662 [4] => 21918 [5] => 22111 [6] => 6317 [7] => 4957 [8] => 22118 [9] => 1490 [10] => 5169 [11] => 6588 [12] => 22013 [13] => 15834 [14] => 13176 [15] => 3257 [16] => 18625 [17] => 9146 )