สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

ปากกาสีสำเร็จรูป ใช้สำหรับกันพลา หรือพลาโมทั่วไป

/
q select pid from dex_product where pid<>'9967' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7334,8386,6572,18940,21246,9366,6685,20990,12459,9925,4237,2255,2681,8943,1429,9125,10765,3940 Array ( [0] => 7334 [1] => 8386 [2] => 6572 [3] => 18940 [4] => 21246 [5] => 9366 [6] => 6685 [7] => 20990 [8] => 12459 [9] => 9925 [10] => 4237 [11] => 2255 [12] => 2681 [13] => 8943 [14] => 1429 [15] => 9125 [16] => 10765 [17] => 3940 )