สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9943' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6200,3303,20069,13730,1565,22123,11537,12469,1496,3884,18119,15767,18548,20290,24505,12461,14529,22475 Array ( [0] => 6200 [1] => 3303 [2] => 20069 [3] => 13730 [4] => 1565 [5] => 22123 [6] => 11537 [7] => 12469 [8] => 1496 [9] => 3884 [10] => 18119 [11] => 15767 [12] => 18548 [13] => 20290 [14] => 24505 [15] => 12461 [16] => 14529 [17] => 22475 )