สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9942' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17647,6253,21800,19089,25176,9424,25072,9931,17408,19305,2756,16227,6456,14344,11196,22586,10272,9136 Array ( [0] => 17647 [1] => 6253 [2] => 21800 [3] => 19089 [4] => 25176 [5] => 9424 [6] => 25072 [7] => 9931 [8] => 17408 [9] => 19305 [10] => 2756 [11] => 16227 [12] => 6456 [13] => 14344 [14] => 11196 [15] => 22586 [16] => 10272 [17] => 9136 )