สินค้าหมด

149 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9930' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10776,24868,18659,4968,14344,3376,20129,3162,2087,20118,6796,20932,10147,10451,23597,3179,6958,5346 Array ( [0] => 10776 [1] => 24868 [2] => 18659 [3] => 4968 [4] => 14344 [5] => 3376 [6] => 20129 [7] => 3162 [8] => 2087 [9] => 20118 [10] => 6796 [11] => 20932 [12] => 10147 [13] => 10451 [14] => 23597 [15] => 3179 [16] => 6958 [17] => 5346 )