สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9921' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22423,6250,3253,4848,2967,18874,1319,13593,22421,12761,2507,3034,8268,3155,9796,11607,14968,2741 Array ( [0] => 22423 [1] => 6250 [2] => 3253 [3] => 4848 [4] => 2967 [5] => 18874 [6] => 1319 [7] => 13593 [8] => 22421 [9] => 12761 [10] => 2507 [11] => 3034 [12] => 8268 [13] => 3155 [14] => 9796 [15] => 11607 [16] => 14968 [17] => 2741 )