สินค้าเหลือน้อย

5,000 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9921' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,18980,18981,3034,6447,5097,19105,11617,20187,9798,11611,9796,9774,9773,5430,13084,3154,5019,3155 Array ( [0] => 18980 [1] => 18981 [2] => 3034 [3] => 6447 [4] => 5097 [5] => 19105 [6] => 11617 [7] => 20187 [8] => 9798 [9] => 11611 [10] => 9796 [11] => 9774 [12] => 9773 [13] => 5430 [14] => 13084 [15] => 3154 [16] => 5019 [17] => 3155 )