มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Softbi Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9916' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,9902,17677,8759,10828,8757,8737,10559,9914,8730,8754,9903,8735,10829,17184,22015,9894,9899 Array ( [0] => 20947 [1] => 9902 [2] => 17677 [3] => 8759 [4] => 10828 [5] => 8757 [6] => 8737 [7] => 10559 [8] => 9914 [9] => 8730 [10] => 8754 [11] => 9903 [12] => 8735 [13] => 10829 [14] => 17184 [15] => 22015 [16] => 9894 [17] => 9899 )