มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Softbi Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9916' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,20091,8738,8744,17677,8734,8747,9911,9894,8733,8755,11093,22456,9910,9900,19966,21229,19648 Array ( [0] => 10752 [1] => 20091 [2] => 8738 [3] => 8744 [4] => 17677 [5] => 8734 [6] => 8747 [7] => 9911 [8] => 9894 [9] => 8733 [10] => 8755 [11] => 11093 [12] => 22456 [13] => 9910 [14] => 9900 [15] => 19966 [16] => 21229 [17] => 19648 )