มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Softbi Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9916' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17699,8744,11089,8763,8759,10830,10232,9908,8756,20091,8739,10563,11093,22015,10828,9904,9909,15565 Array ( [0] => 17699 [1] => 8744 [2] => 11089 [3] => 8763 [4] => 8759 [5] => 10830 [6] => 10232 [7] => 9908 [8] => 8756 [9] => 20091 [10] => 8739 [11] => 10563 [12] => 11093 [13] => 22015 [14] => 10828 [15] => 9904 [16] => 9909 [17] => 15565 )