มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9915' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11089,11096,8763,10563,13053,8729,8730,9911,17184,11093,8750,8746,8731,10828,11486,17699,10752,9904 Array ( [0] => 11089 [1] => 11096 [2] => 8763 [3] => 10563 [4] => 13053 [5] => 8729 [6] => 8730 [7] => 9911 [8] => 17184 [9] => 11093 [10] => 8750 [11] => 8746 [12] => 8731 [13] => 10828 [14] => 11486 [15] => 17699 [16] => 10752 [17] => 9904 )