มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9915' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11091,8744,8754,8760,10753,8738,17184,8743,20953,8736,10830,9904,10752,8729,8747,11096,17677,8764 Array ( [0] => 11091 [1] => 8744 [2] => 8754 [3] => 8760 [4] => 10753 [5] => 8738 [6] => 17184 [7] => 8743 [8] => 20953 [9] => 8736 [10] => 10830 [11] => 9904 [12] => 10752 [13] => 8729 [14] => 8747 [15] => 11096 [16] => 17677 [17] => 8764 )