มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9914' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21230,22014,8762,8730,8761,11092,9902,9907,9908,22015,9892,17699,22457,10563,8722,8757,11091,8734 Array ( [0] => 21230 [1] => 22014 [2] => 8762 [3] => 8730 [4] => 8761 [5] => 11092 [6] => 9902 [7] => 9907 [8] => 9908 [9] => 22015 [10] => 9892 [11] => 17699 [12] => 22457 [13] => 10563 [14] => 8722 [15] => 8757 [16] => 11091 [17] => 8734 )