มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9913' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8756,10232,9900,8743,9903,13053,8727,9898,22014,10559,9909,11095,21229,10562,9902,11086,8761,8738 Array ( [0] => 8756 [1] => 10232 [2] => 9900 [3] => 8743 [4] => 9903 [5] => 13053 [6] => 8727 [7] => 9898 [8] => 22014 [9] => 10559 [10] => 9909 [11] => 11095 [12] => 21229 [13] => 10562 [14] => 9902 [15] => 11086 [16] => 8761 [17] => 8738 )