มีสินค้า

450 BAHT
add to cart

Soft Model

/
q select pid from dex_product where pid<>'9913' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11095,17184,8752,13053,8764,8743,11093,10562,17699,10830,23458,8762,11086,22556,8750,10547,9892,11486 Array ( [0] => 11095 [1] => 17184 [2] => 8752 [3] => 13053 [4] => 8764 [5] => 8743 [6] => 11093 [7] => 10562 [8] => 17699 [9] => 10830 [10] => 23458 [11] => 8762 [12] => 11086 [13] => 22556 [14] => 8750 [15] => 10547 [16] => 9892 [17] => 11486 )