สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Soft Model

Size 14-16 cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'9912' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20091,8722,8758,22015,9906,10563,10828,9898,8759,22457,8723,9900,8744,13157,9901,9911,11086,20953 Array ( [0] => 20091 [1] => 8722 [2] => 8758 [3] => 22015 [4] => 9906 [5] => 10563 [6] => 10828 [7] => 9898 [8] => 8759 [9] => 22457 [10] => 8723 [11] => 9900 [12] => 8744 [13] => 13157 [14] => 9901 [15] => 9911 [16] => 11086 [17] => 20953 )