สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Soft Model

Size 14-16 cm.

/
q select pid from dex_product where pid<>'9912' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,8733,10562,8764,8730,9898,9905,8739,9902,10232,10547,20953,8757,10828,8760,9910,9916,17701 Array ( [0] => 8745 [1] => 8733 [2] => 10562 [3] => 8764 [4] => 8730 [5] => 9898 [6] => 9905 [7] => 8739 [8] => 9902 [9] => 10232 [10] => 10547 [11] => 20953 [12] => 8757 [13] => 10828 [14] => 8760 [15] => 9910 [16] => 9916 [17] => 17701 )