มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9911' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8734,11092,8752,11087,9899,21230,17701,9904,10561,11452,11096,10830,20091,22456,8743,17184,20947,8738 Array ( [0] => 8734 [1] => 11092 [2] => 8752 [3] => 11087 [4] => 9899 [5] => 21230 [6] => 17701 [7] => 9904 [8] => 10561 [9] => 11452 [10] => 11096 [11] => 10830 [12] => 20091 [13] => 22456 [14] => 8743 [15] => 17184 [16] => 20947 [17] => 8738 )