มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9911' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,8738,19648,11452,8729,9916,9908,10563,21229,8728,10828,13157,9898,9912,10753,10829,9901,8762 Array ( [0] => 20947 [1] => 8738 [2] => 19648 [3] => 11452 [4] => 8729 [5] => 9916 [6] => 9908 [7] => 10563 [8] => 21229 [9] => 8728 [10] => 10828 [11] => 13157 [12] => 9898 [13] => 9912 [14] => 10753 [15] => 10829 [16] => 9901 [17] => 8762 )