มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9910' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8762,9902,8761,8758,19967,9899,11097,9911,8727,8734,9892,8721,8735,22015,19966,8752,9916,22014 Array ( [0] => 8762 [1] => 9902 [2] => 8761 [3] => 8758 [4] => 19967 [5] => 9899 [6] => 11097 [7] => 9911 [8] => 8727 [9] => 8734 [10] => 9892 [11] => 8721 [12] => 8735 [13] => 22015 [14] => 19966 [15] => 8752 [16] => 9916 [17] => 22014 )