มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9910' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8758,11092,8763,17701,8733,11093,9895,9901,8753,8724,9908,10562,8725,8756,11094,11096,11086,10563 Array ( [0] => 8758 [1] => 11092 [2] => 8763 [3] => 17701 [4] => 8733 [5] => 11093 [6] => 9895 [7] => 9901 [8] => 8753 [9] => 8724 [10] => 9908 [11] => 10562 [12] => 8725 [13] => 8756 [14] => 11094 [15] => 11096 [16] => 11086 [17] => 10563 )