มีสินค้า

1,600 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9910' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,21230,8747,22556,9905,11087,8743,10563,11093,20091,13157,8762,8744,11091,8752,19967,9900,8735 Array ( [0] => 11486 [1] => 21230 [2] => 8747 [3] => 22556 [4] => 9905 [5] => 11087 [6] => 8743 [7] => 10563 [8] => 11093 [9] => 20091 [10] => 13157 [11] => 8762 [12] => 8744 [13] => 11091 [14] => 8752 [15] => 19967 [16] => 9900 [17] => 8735 )