สินค้าหมด

1,600 BAHT

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9908' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10563,8730,17703,11087,9914,9900,11097,22556,22839,8725,9899,8743,8727,17184,9910,9909,15565,10559 Array ( [0] => 10563 [1] => 8730 [2] => 17703 [3] => 11087 [4] => 9914 [5] => 9900 [6] => 11097 [7] => 22556 [8] => 22839 [9] => 8725 [10] => 9899 [11] => 8743 [12] => 8727 [13] => 17184 [14] => 9910 [15] => 9909 [16] => 15565 [17] => 10559 )