สินค้าหมด

1,600 BAHT

Action Figure

/
q select pid from dex_product where pid<>'9908' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22456,9914,10830,10560,8743,19966,17699,20953,22556,22839,9905,10753,9895,8746,9892,9915,11090,9909 Array ( [0] => 22456 [1] => 9914 [2] => 10830 [3] => 10560 [4] => 8743 [5] => 19966 [6] => 17699 [7] => 20953 [8] => 22556 [9] => 22839 [10] => 9905 [11] => 10753 [12] => 9895 [13] => 8746 [14] => 9892 [15] => 9915 [16] => 11090 [17] => 9909 )