มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8761,8757,10559,13157,8752,9909,9892,11092,8753,9913,8755,19966,9901,17703,11088,22015,9911,8738 Array ( [0] => 8761 [1] => 8757 [2] => 10559 [3] => 13157 [4] => 8752 [5] => 9909 [6] => 9892 [7] => 11092 [8] => 8753 [9] => 9913 [10] => 8755 [11] => 19966 [12] => 9901 [13] => 17703 [14] => 11088 [15] => 22015 [16] => 9911 [17] => 8738 )