มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9907' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,8759,10561,22556,11092,11093,15565,23458,10547,9898,11094,9903,8752,22457,24237,9914,8763,8726 Array ( [0] => 20953 [1] => 8759 [2] => 10561 [3] => 22556 [4] => 11092 [5] => 11093 [6] => 15565 [7] => 23458 [8] => 10547 [9] => 9898 [10] => 11094 [11] => 9903 [12] => 8752 [13] => 22457 [14] => 24237 [15] => 9914 [16] => 8763 [17] => 8726 )