มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,10829,10232,9898,8731,10547,21230,8755,9903,22014,8750,9908,20947,11094,10559,9902,11086,13053 Array ( [0] => 10752 [1] => 10829 [2] => 10232 [3] => 9898 [4] => 8731 [5] => 10547 [6] => 21230 [7] => 8755 [8] => 9903 [9] => 22014 [10] => 8750 [11] => 9908 [12] => 20947 [13] => 11094 [14] => 10559 [15] => 9902 [16] => 11086 [17] => 13053 )