มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8724,8723,15565,8722,8721,10232,17184,8731,22815,9911,10829,8737,22014,11090,11095,10559,8739,9903 Array ( [0] => 8724 [1] => 8723 [2] => 15565 [3] => 8722 [4] => 8721 [5] => 10232 [6] => 17184 [7] => 8731 [8] => 22815 [9] => 9911 [10] => 10829 [11] => 8737 [12] => 22014 [13] => 11090 [14] => 11095 [15] => 10559 [16] => 8739 [17] => 9903 )