มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,8736,9910,8725,8745,22839,8744,8746,11090,8733,8727,21230,9902,11093,22014,8738,11092,8721 Array ( [0] => 8755 [1] => 8736 [2] => 9910 [3] => 8725 [4] => 8745 [5] => 22839 [6] => 8744 [7] => 8746 [8] => 11090 [9] => 8733 [10] => 8727 [11] => 21230 [12] => 9902 [13] => 11093 [14] => 22014 [15] => 8738 [16] => 11092 [17] => 8721 )