มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9906' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8747,8731,9905,8763,9907,20091,8746,22839,22556,8745,22014,8761,8739,8744,11086,9908,9895,8758 Array ( [0] => 8747 [1] => 8731 [2] => 9905 [3] => 8763 [4] => 9907 [5] => 20091 [6] => 8746 [7] => 22839 [8] => 22556 [9] => 8745 [10] => 22014 [11] => 8761 [12] => 8739 [13] => 8744 [14] => 11086 [15] => 9908 [16] => 9895 [17] => 8758 )