มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10560,11092,8761,8722,22556,17699,8758,21230,15565,8731,8730,9906,20091,8746,9900,11093,8729,19648 Array ( [0] => 10560 [1] => 11092 [2] => 8761 [3] => 8722 [4] => 22556 [5] => 17699 [6] => 8758 [7] => 21230 [8] => 15565 [9] => 8731 [10] => 8730 [11] => 9906 [12] => 20091 [13] => 8746 [14] => 9900 [15] => 11093 [16] => 8729 [17] => 19648 )