มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9905' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,17703,11090,22556,15565,11096,8761,8756,11452,10828,13157,8745,9916,9910,20947,10563,19967,10752,17701 Array ( [0] => 17703 [1] => 11090 [2] => 22556 [3] => 15565 [4] => 11096 [5] => 8761 [6] => 8756 [7] => 11452 [8] => 10828 [9] => 13157 [10] => 8745 [11] => 9916 [12] => 9910 [13] => 20947 [14] => 10563 [15] => 19967 [16] => 10752 [17] => 17701 )