มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13053,20953,9905,8731,9912,20947,11092,8737,11452,20091,11093,8761,8759,19967,8733,19966,8753,8729 Array ( [0] => 13053 [1] => 20953 [2] => 9905 [3] => 8731 [4] => 9912 [5] => 20947 [6] => 11092 [7] => 8737 [8] => 11452 [9] => 20091 [10] => 11093 [11] => 8761 [12] => 8759 [13] => 19967 [14] => 8733 [15] => 19966 [16] => 8753 [17] => 8729 )