มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8755,17184,8764,22457,11087,17701,9895,8749,10561,8721,11094,8729,8728,9906,8752,24237,8758,9898 Array ( [0] => 8755 [1] => 17184 [2] => 8764 [3] => 22457 [4] => 11087 [5] => 17701 [6] => 9895 [7] => 8749 [8] => 10561 [9] => 8721 [10] => 11094 [11] => 8729 [12] => 8728 [13] => 9906 [14] => 8752 [15] => 24237 [16] => 8758 [17] => 9898 )