มีสินค้า

400 BAHT
500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9904' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9906,10753,11091,8745,11093,13157,9907,9903,11090,8734,10559,23458,10828,11086,8736,8760,17677,20947 Array ( [0] => 9906 [1] => 10753 [2] => 11091 [3] => 8745 [4] => 11093 [5] => 13157 [6] => 9907 [7] => 9903 [8] => 11090 [9] => 8734 [10] => 10559 [11] => 23458 [12] => 10828 [13] => 11086 [14] => 8736 [15] => 8760 [16] => 17677 [17] => 20947 )