มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,8735,8748,9907,8754,17699,8736,10753,24237,8724,8747,8755,10830,9913,9902,8761,11096,8744 Array ( [0] => 11486 [1] => 8735 [2] => 8748 [3] => 9907 [4] => 8754 [5] => 17699 [6] => 8736 [7] => 10753 [8] => 24237 [9] => 8724 [10] => 8747 [11] => 8755 [12] => 10830 [13] => 9913 [14] => 9902 [15] => 8761 [16] => 11096 [17] => 8744 )