มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9895,8743,9901,9906,11092,9900,8735,17699,8721,13157,8757,10829,8763,8760,11096,8745,8724,9913 Array ( [0] => 9895 [1] => 8743 [2] => 9901 [3] => 9906 [4] => 11092 [5] => 9900 [6] => 8735 [7] => 17699 [8] => 8721 [9] => 13157 [10] => 8757 [11] => 10829 [12] => 8763 [13] => 8760 [14] => 11096 [15] => 8745 [16] => 8724 [17] => 9913 )