มีสินค้า

400 BAHT
700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9903' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8759,9908,8755,11089,9913,9902,11452,8758,11092,11096,8757,22015,8730,9914,10559,15565,8745,9904 Array ( [0] => 8759 [1] => 9908 [2] => 8755 [3] => 11089 [4] => 9913 [5] => 9902 [6] => 11452 [7] => 8758 [8] => 11092 [9] => 11096 [10] => 8757 [11] => 22015 [12] => 8730 [13] => 9914 [14] => 10559 [15] => 15565 [16] => 8745 [17] => 9904 )