มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10752,21230,8729,8734,13053,10547,17184,9900,8730,17677,8753,10828,19648,20091,22556,9899,9905,21229 Array ( [0] => 10752 [1] => 21230 [2] => 8729 [3] => 8734 [4] => 13053 [5] => 10547 [6] => 17184 [7] => 9900 [8] => 8730 [9] => 17677 [10] => 8753 [11] => 10828 [12] => 19648 [13] => 20091 [14] => 22556 [15] => 9899 [16] => 9905 [17] => 21229 )