มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24018,11086,10563,17701,8743,11092,8726,9908,9893,8738,8736,17184,8749,11452,22015,17699,11089,8722 Array ( [0] => 24018 [1] => 11086 [2] => 10563 [3] => 17701 [4] => 8743 [5] => 11092 [6] => 8726 [7] => 9908 [8] => 9893 [9] => 8738 [10] => 8736 [11] => 17184 [12] => 8749 [13] => 11452 [14] => 22015 [15] => 17699 [16] => 11089 [17] => 8722 )