มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9902' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9893,13157,8759,9900,22456,22014,9898,11093,8736,11092,10563,11452,11094,8728,22556,11091,8723,8744 Array ( [0] => 9893 [1] => 13157 [2] => 8759 [3] => 9900 [4] => 22456 [5] => 22014 [6] => 9898 [7] => 11093 [8] => 8736 [9] => 11092 [10] => 10563 [11] => 11452 [12] => 11094 [13] => 8728 [14] => 22556 [15] => 11091 [16] => 8723 [17] => 8744 )