มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11087,20953,8723,8732,22815,22456,10559,8760,8757,17184,9895,9908,8734,9914,10562,8736,21230,22014 Array ( [0] => 11087 [1] => 20953 [2] => 8723 [3] => 8732 [4] => 22815 [5] => 22456 [6] => 10559 [7] => 8760 [8] => 8757 [9] => 17184 [10] => 9895 [11] => 9908 [12] => 8734 [13] => 9914 [14] => 10562 [15] => 8736 [16] => 21230 [17] => 22014 )