มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20953,8726,10753,8722,8750,10829,10560,19967,8762,9892,17703,9903,9902,9912,8755,8738,9901,8731 Array ( [0] => 20953 [1] => 8726 [2] => 10753 [3] => 8722 [4] => 8750 [5] => 10829 [6] => 10560 [7] => 19967 [8] => 8762 [9] => 9892 [10] => 17703 [11] => 9903 [12] => 9902 [13] => 9912 [14] => 8755 [15] => 8738 [16] => 9901 [17] => 8731 )