มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9905,8757,11094,22815,9912,17184,22014,8759,8733,11486,10829,11096,8721,8734,9898,9907,8755,19966 Array ( [0] => 9905 [1] => 8757 [2] => 11094 [3] => 22815 [4] => 9912 [5] => 17184 [6] => 22014 [7] => 8759 [8] => 8733 [9] => 11486 [10] => 10829 [11] => 11096 [12] => 8721 [13] => 8734 [14] => 9898 [15] => 9907 [16] => 8755 [17] => 19966 )