มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9900' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20947,11452,10753,8739,22014,10563,9899,9901,9894,9898,8748,21229,10829,8747,8753,22015,8735,19967 Array ( [0] => 20947 [1] => 11452 [2] => 10753 [3] => 8739 [4] => 22014 [5] => 10563 [6] => 9899 [7] => 9901 [8] => 9894 [9] => 9898 [10] => 8748 [11] => 21229 [12] => 10829 [13] => 8747 [14] => 8753 [15] => 22015 [16] => 8735 [17] => 19967 )