สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9916,8755,8758,9901,8745,10547,20953,20947,21229,9902,8739,11452,17701,17699,10561,8731,11096,21230 Array ( [0] => 9916 [1] => 8755 [2] => 8758 [3] => 9901 [4] => 8745 [5] => 10547 [6] => 20953 [7] => 20947 [8] => 21229 [9] => 9902 [10] => 8739 [11] => 11452 [12] => 17701 [13] => 17699 [14] => 10561 [15] => 8731 [16] => 11096 [17] => 21230 )