สินค้าเหลือน้อย

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8745,8759,10547,8749,8725,8721,22456,8764,8731,11094,9911,11486,22457,9914,9913,8726,10232,17677 Array ( [0] => 8745 [1] => 8759 [2] => 10547 [3] => 8749 [4] => 8725 [5] => 8721 [6] => 22456 [7] => 8764 [8] => 8731 [9] => 11094 [10] => 9911 [11] => 11486 [12] => 22457 [13] => 9914 [14] => 9913 [15] => 8726 [16] => 10232 [17] => 17677 )