มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19967,9910,10753,15565,8764,10232,24018,11090,8758,8747,8756,17703,10561,9894,8748,11452,9908,10828 Array ( [0] => 19967 [1] => 9910 [2] => 10753 [3] => 15565 [4] => 8764 [5] => 10232 [6] => 24018 [7] => 11090 [8] => 8758 [9] => 8747 [10] => 8756 [11] => 17703 [12] => 10561 [13] => 9894 [14] => 8748 [15] => 11452 [16] => 9908 [17] => 10828 )