มีสินค้า

400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9899' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22815,11095,8761,8764,9892,8743,8724,11091,9893,8735,8748,8739,9904,11089,9901,10559,8757,21229 Array ( [0] => 22815 [1] => 11095 [2] => 8761 [3] => 8764 [4] => 9892 [5] => 8743 [6] => 8724 [7] => 11091 [8] => 9893 [9] => 8735 [10] => 8748 [11] => 8739 [12] => 9904 [13] => 11089 [14] => 9901 [15] => 10559 [16] => 8757 [17] => 21229 )