มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9898' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8722,10753,8739,8756,20091,17703,13053,8764,8762,11093,11087,8721,19967,8759,20953,10547,8738,17677 Array ( [0] => 8722 [1] => 10753 [2] => 8739 [3] => 8756 [4] => 20091 [5] => 17703 [6] => 13053 [7] => 8764 [8] => 8762 [9] => 11093 [10] => 11087 [11] => 8721 [12] => 19967 [13] => 8759 [14] => 20953 [15] => 10547 [16] => 8738 [17] => 17677 )