มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9898' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11086,23458,10561,13053,19966,8755,8721,11091,11486,22815,8764,9904,9912,9915,21230,8726,8757,8763 Array ( [0] => 11086 [1] => 23458 [2] => 10561 [3] => 13053 [4] => 19966 [5] => 8755 [6] => 8721 [7] => 11091 [8] => 11486 [9] => 22815 [10] => 8764 [11] => 9904 [12] => 9912 [13] => 9915 [14] => 21230 [15] => 8726 [16] => 8757 [17] => 8763 )