มีสินค้า

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9898' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,22015,22457,8748,9899,8738,8723,11089,8752,10752,11092,10828,22815,20947,11086,9907,22839,8721,8743 Array ( [0] => 22015 [1] => 22457 [2] => 8748 [3] => 9899 [4] => 8738 [5] => 8723 [6] => 11089 [7] => 8752 [8] => 10752 [9] => 11092 [10] => 10828 [11] => 22815 [12] => 20947 [13] => 11086 [14] => 9907 [15] => 22839 [16] => 8721 [17] => 8743 )