มีสินค้า

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9895' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11097,10559,8739,22815,10561,13053,8753,22015,10753,21229,8760,17703,20947,8733,9900,11094,8764,11486 Array ( [0] => 11097 [1] => 10559 [2] => 8739 [3] => 22815 [4] => 10561 [5] => 13053 [6] => 8753 [7] => 22015 [8] => 10753 [9] => 21229 [10] => 8760 [11] => 17703 [12] => 20947 [13] => 8733 [14] => 9900 [15] => 11094 [16] => 8764 [17] => 11486 )