มีสินค้า

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'9895' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9892,9902,8736,11089,8737,21229,11086,9910,9904,11090,22457,9901,22556,9911,22456,8743,8753,8738 Array ( [0] => 9892 [1] => 9902 [2] => 8736 [3] => 11089 [4] => 8737 [5] => 21229 [6] => 11086 [7] => 9910 [8] => 9904 [9] => 11090 [10] => 22457 [11] => 9901 [12] => 22556 [13] => 9911 [14] => 22456 [15] => 8743 [16] => 8753 [17] => 8738 )