สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9894' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21229,11091,8726,11087,8757,10752,10829,11097,9895,8722,11094,9909,8761,9901,9911,8759,8733,9899 Array ( [0] => 21229 [1] => 11091 [2] => 8726 [3] => 11087 [4] => 8757 [5] => 10752 [6] => 10829 [7] => 11097 [8] => 9895 [9] => 8722 [10] => 11094 [11] => 9909 [12] => 8761 [13] => 9901 [14] => 9911 [15] => 8759 [16] => 8733 [17] => 9899 )