สินค้าหมด

750 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'9894' and ( pcharacter='210' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11486,9915,8752,8758,8748,22839,8735,11096,20953,9911,13053,8753,11092,9892,9906,8734,11088,15565 Array ( [0] => 11486 [1] => 9915 [2] => 8752 [3] => 8758 [4] => 8748 [5] => 22839 [6] => 8735 [7] => 11096 [8] => 20953 [9] => 9911 [10] => 13053 [11] => 8753 [12] => 11092 [13] => 9892 [14] => 9906 [15] => 8734 [16] => 11088 [17] => 15565 )